Klik op de tabs hieronder om te lezen over onze verschillende specialisaties.

Floortime/DIR is een ontwikkelingsgerichte behandelmethode, waarbij met name de functionele emotionele ontwikkeling van het kind leidraad is voor de behandeling. De methode is in de jaren 70 ontwikkeld door dr. S. Greenspan en dr. Serena Wieder, in eerste instantie gericht op kinderen met Autisme Spectrum Stoornis, maar ook voor andere jonge kinderen met een achterstand in de ontwikkeling een zeer bruikbare methode.

Door zowel het kind (motorplanning, sensorische informatieverwerking, contactname, communicatie) als de omgeving zeer nauwkeurig te observeren, en door verzamelen van onderzoeksgegevens en samenwerken met andere disciplines, ontstaat een goed beeld op welke manier je het kind kunt begeleiden in zijn ontwikkeling.
Niet alleen het kind leert, maar ook de omgeving leert. Zo ontstaat een uitdagende situatie waarin het kind optimaal kan ontwikkelen op een positieve manier.
Sinds 2010 is Karen Visman Floortime Professional, en behalve het behandelen en begeleiden van kinderen en hun ouders, geeft zij incompany trainingen Floortime/DIR en cursussen voor Paramedici via Pro Education.

Kinderen met autisme hebben eigenlijk altijd problemen met de sensorische informatie verwerking. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van alle ontwikkelingsgebieden. Door gericht met ouders en kind hieraan te werken wordt geprobeerd de gehele ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Floortime/DIR.

Ouderbegeleiding is een belangrijk onderdeel van de behandeling, evenals een nauwe samenwerking met de logopediste.
Wekelijks is een Early Intervention groep voor peuters met autisme en/of een ontwikkelingsachterstand op woensdag en donderdag ochtend. Het doel is samen ontwikkelen van sociaal-emotionele, communicatieve en sensomotorische vaardigheden in een veilige omgeving, aangepast aan de mogelijkheden en het tempo van het kind. Gebruik wordt gemaakt van de methode Floortime/DIR. De begeleiding van de groep bestaat uit een kinderlogopediste, kinderfysiotherapeut en een orthopedagogisch medewerker. Voor ouders is het een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van ervaring, vragen en informatie.

Veel kinderen met het syndroom van Down ontwikkelen zich trager dan andere kinderen, zowel lichamelijk als verstandelijk. Er is echter een grote variatie in ontwikkelingsmogelijkheden. Niet alleen in aanleg, maar ook de mogelijkheden die hen geboden worden in hun omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Juist de specifieke ontwikkeling kan onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut worden gestimuleerd, met kennis omtrent de mogelijkheden en onmogelijkheden die kenmerkend zijn.

Er is een Early Intervention groep voor peuters met het syndroom van Down op vrijdag ochtend. Het doel is samen ontwikkelen van sociaal-emotionele, communicatieve en sensomotorische vaardigheden in een veilige omgeving, aangepast aan de mogelijkheden en het tempo van het kind. Gebruik wordt gemaakt van de methode Floortime/DIR, de begeleiding wordt gedaan door kinderfysiotherapeuten en een kinderlogopediste. Voor ouders is het een ontmoetingsplek voor het uitwisselen van ervaring, vragen en informatie.

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. We moeten ons veilig voelen en ons kunnen aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam.. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd. De informatie die via de zintuigen binnenkomt komt samen in het zenuwstelsel en dit zorgt er voor dat de informatie goed wordt verwerkt. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren. De zintuigen spelen ook een belangrijke rol in het regelen van de alertheid.

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld. De samenhang tussen hersenen en gedrag is erg sterk. Omdat een kind met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen een minder georganiseerd brein heeft is een groot deel van zijn gedrag dat ook.

De kinderfysiotherapeut maakt gebruik van een uitgebreide observatie en oudervragenlijst om de problemen in de sensorische informatieverwerking in kaart te brengen.

Vanaf groep 3 leren kinderen schrijven. Niet alle kinderen pakken dit even makkelijk op. Voor sommige kinderen blijft het moeilijk om leesbaar te schrijven. Andere kinderen schrijven te langzaam of te krampachtig waardoor ze pijn krijgen in hun hand. Kinderfysiotherapie kan helpen om deze problemen te verminderen. Door een onderzoek wordt gekeken wat precies het probleem is en wordt een behandelplan opgesteld. Ook wordt gekeken met welk schrijfmateriaal een kind het prettigst schrijft.

Naast de behandeling in de praktijk worden er adviezen gegeven aan de leerkracht van het kind en oefent het kind zelf thuis met schrijven.

Wanneer een baby een groot deel van de tijd met zijn hoofdje naar een kant gedraaid ligt, kan er een afplatting van de schedel ontstaan.
Plagiocephalometrie (PCM) is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. De kinderfysiotherapeut gebruikt dit om de mate van scheefheid van het hoofdje vast te stellen. Ook is er een voorspelling te doen over de te verwachten verbetering.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Klik op de knop hiernaast om naar onze contact pagina te gaan

Contact